Image

شرکت "تکنام آفرین الوند" با مدیریت محمد رسول ا لوند با بهره مندی از 23سال تجربه درزمینه واردات،فروش و تولید چای از سال 1374 فعالیت خودرا آغاز نمود و درحال حاضر این شرکت بعنوان نماینده انحصاری شرکت "ALTUNKAYA  GROUP" مسئولیت پخش و فروش محصولات چای و قهوه محمود) (MAHMOOD TEA & MAHMOOD COFFEE را درسراسر ایران با بکارگیری مدیران مجرب و متخصص درامر فروش و بازاریابی،بعهده دارد.از عمده فعالیتهای شرکت"تکنام آفرین الوند" میتوان به ایجاد اشتغال برای حدود  50 نفر از جوانان فعال در بخش ،پخش مویرگی و بیش از 200فرصت شغلی در بخش نمایندگی شهرستان بصورت مستقیم و غیر مستقیم،اشاره کرد.

آخرین مقالات