محصولات چای محمود

انواع چای محمود
محمود چاي سيلان ساده 500gr
محمود چاي سيلان ساده 500gr
چاي قوطي فلزي ساده ممتاز 450gr
چاي قوطي فلزي ساده ممتاز 450gr
محمود چاي عطري ممتاز 100gr
محمود چاي عطري ممتاز 100gr
محمود چاي سيلان عطري 500gr
محمود چاي سيلان عطري 500gr
محمود چاي كيسه اي ساده 25عددي
محمود چاي كيسه اي ساده 25عددي
محمود چاي كيسه اي عطري 100عددي
محمود چاي كيسه اي عطري 100عددي
چاي قوطي فلزي عطري ممتاز 450gr
چاي قوطي فلزي عطري ممتاز 450gr
محمود چاي کيسه اي عطري 25 عددي
محمود چاي کيسه اي عطري 25 عددي
محمود چاي با طعم هل 500gr
محمود چاي با طعم هل 500gr
محمود چاي کيسه اي سبز 25 عددي
محمود چاي کيسه اي سبز 25 عددي
محمود چاي كيسه اي ساده اعلا 100 عددي
محمود چاي كيسه اي ساده اعلا 100 عددي
انواع قهوه محمود
محمود پودر قهوه فوري 1*3 جعبه 24 عددي
محمود پودر قهوه فوري 1*3 جعبه 24 عددي
محمود كافي ميكس 1*2
محمود كافي ميكس 1*2
محمود پودر هات چاكلت 20عددي
محمود پودر هات چاكلت 20عددي
محمود پودر قهوه فوري 1*3  نايلوني 24 عددي
محمود پودر قهوه فوري 1*3 نايلوني 24 عددي
محمود پودر کاپوچینو 20عددي
محمود پودر کاپوچینو 20عددي