چای سیلان معطر

چای معطر سیلان محمود، طعم و عطری فوق العاده از لیمو و پرتقال را برای شما به ارمغان می آورد.

چای سیلان سیاه

از مهمترین ویژگی های چای با کیفیت، عطر و طعم طبیعی آن است که به وضوح در چای ساده سیلان مشاهده می شود.