آدرس

دفتر مدیر عامل (آقای محمد رسول الوند)

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، انتهای خیابان مهرداد، خیابان وراوینی، پلاک ۵۴، واحد ۴

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۸۷۷۰۰۹۸۵ داخلی ۲۰۱ و ۲۰۲

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com

آدرس

کارخانه ایران (آقای ستوده)

تهران ، شهرک صنعتی شمس آباد

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۵۶۹۰۹۱۲۱

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com

آدرس

مدیریت نمایندگی ها (خانم محمودی)

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، انتهای خیابان مهرداد، خیابان وراوینی، پلاک ۵۴، واحد ۴

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۸۷۷۰۰۹۸۵ داخلی ۲۰۳ و ۲۰۴

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com

آدرس

مدیریت پخش مویرگی (آقای محمد الوند)

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، انتهای خیابان مهرداد، خیابان وراوینی، پلاک ۵۴، واحد ۶

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۸۷۷۰۰۹۸۵ داخلی ۳۱۰ و ۳۳۳

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com

آدرس

مدیریت پخش فروشگاه های زنجیره ای (آقای رضا الوند)

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، انتهای خیابان مهرداد، خیابان وراوینی، پلاک ۵۴، واحد ۵

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۸۷۷۰۰۹۸۵ داخلی ۵۰۱ و ۵۰۳

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com

آدرس

فروشگاه مرکزی بازار تهران (آقای مهدی الوند)

تهران، خیابان مولوی، روبروی بیمارستان شهید اکبر آبادی، پاساژ پردیس، پلاک ۱۷

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۸۷۷۰۰۹۸۵ داخلی ۴۰۱ و ۴۰۲

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com

آدرس

فروشگاه مرکزی استان البرز (آقای کابلی)

کرج، میدان استاندارد، بلوار کامیون دارها

تماس

تلفن تماس و فکس

۰۲۱-۸۷۷۰۰۹۸۵ داخلی ۶۰۱

ایمیل

ایمیل سازمانی

info@taknamalvand.com