چای و زندگی ما

چای محمود - چای و زندگی

خیلی بعید است که کسی در کشور ما چای بخورد و بعد از آن بگوید آن را دوست ندارد! چای می‌تواند به یک دوست صمیمی تبدیل شود. چای نوشیدنی محبوبی است که البته در قلب ایرانیان جا دارد، به‌طوری که در مراسم‌های مختلف، از شادی تا غم، از عروسی تا سالگرد ترحیم، در تابستان یا زمستان، گرما و سرما، فقر و ثروت، چای همیشه همراه همیشگی ما است. در این مقاله به بررسی موارد مصرف چای در زندگی ما می‌پردازیم.